Praktisk informasjon

Brukervilkår

På denne siden kan du lese mer om brukervilkårene for Kulturminnesøk. Tjenesten driftes av Riksantikvaren, og bruk av Kulturminnesøk er underlagt norsk lov og følgende vilkår.

1. Brukerprofil:

Kun fysiske personer kan opprette brukerprofil i Kulturminnesøk. Du må oppgi ditt virkelig navn ved registrering. Når du oppretter en brukerprofil, blir navnet og e-postadressen din lagret. Dette gjør vi fordi det skal fremgå hvem som er ansvarlig for det som er publisert. Se Riksantikvarens personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger.

2. Personvern:

Det er ikke tillatt å publisere personopplysninger, herunder navn, bilder og beskrivelser, uten samtykke fra den det gjelder. Bruker er ansvarlig for å innhente slikt samtykke.

3. Opphavsrett:

Brukeren plikter å avklare at bidrag som publiseres på Kulturminnesøk er i tråd med åndsverkloven. Ved publisering skal det ikke forekomme brudd på opphavsretten, slik som krenkelse av andres enerett til publiserte verk, eller moralsk krenkende gjengivelser. Brukeren må enten selv være opphavsperson, eller ha tillatelse fra verkets rettighetshaver til å publisere materialet. Ved publisering i Kulturminnesøk, gis Riksantikvaren en automatisk rett til å kopiere, distribuere og spre fotografi/tekst/film i hvilket som helst medium eller format. Det gjelder også å remikse, endre, og bygge videre på materialet (også kommersielt) ut fra vilkårene i en CC BY-lisensiering. Brukeren er ansvarlig for publisering, og skal holde Kulturminnesøk skadesløs ved eventuelle erstatningskrav fra tredjepart som følge av publisering av brukerbidrag.

4. Støtende innhold:

Det er ikke tillatt å publisere innhold som kan virke støtende, ærekrenkende, diskriminerende eller på annen måte upassende. Redaksjonen kan fjerne slikt innhold uten varsel og nærmere begrunnelse.

5. Utestenging:

Ved brudd på vilkårene for bruk kan brukere stenges ute fra tjenesten.

6. Tvister:

Om det oppstår tvister skal disse så langt det er mulig søkes løst mellom partene. Om dette ikke fører fram kan det reises søksmål, med Oslo tingrett som verneting.

7. Endringer:

Riksantikvaren kan endre vilkårene for bruk av Kulturminnesøk. Eventuelle endringer vil bli annonsert på nettsidene våre. Fortsatt bruk av Kulturminnesøk innebærer at brukeren godtar de nye vilkårene.

Brukervilkårene ble sist endret 28.05.2021.

Har du spørsmål om noe i vilkårene? Kontakt oss her.