Praktisk informasjon

Kontakt oss!

Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren. Her finner du kontaktinformasjon dersom du har tilbakemeldinger, spørsmål eller lurer på noe annet angående tjenesten.

Kontakt oss på e-post her!

Vi svarer på e-post innenfor vanlig kontortid.

Besøksadresse:

Riksantikvaren
Dronningens gate 13 (kart)
Postadresse:
Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo
Tlf.: 22 94 04 00