Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Vestnorsk fjordlandskap

Noreg har 8 stader UNESCO si verdsarvlista. Stadene som er innskriven på denne lista har universell tyding.

Her kan du utforske verdsarven i Kulturminnesøk.

Månedens kulturminne i oktober

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i oktober, er Breie gård i Fjellsbygda, i Etnedal kommune, Innlandet. 

Månedens kulturminne i september

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i september, er Frostating, et utvalgt kulturminne som er koblet til demokratiets historiske røtter i Norge.

Månedens kulturminne i august

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i august, er Malmveien på Røros. 

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Nytaarsgave forsvarsskanse

Nytaarsgave forsvarsskanse

Registrert av Idd og Enningdalen historielag. Forsvarsskanse fra 1659 Etter Roskilde-freden i 1658, da Bohuslän og Bohus festning ble avstå...

Viken, Halden

Bødtkervillaen

Bødtkervillaen

Registrert av Idd og Enningdalen historielag. Grunnmur etter villa. Bødtker-villaen 'Furubakken' ble egentlig bygget som et sommerhus antageli...

Viken, Halden

Jernhusvatn - tufter

Jernhusvatn - tufter

Jernhusvatn Reg.nr.27 lok.3, etter beskrivelse Arkeologiske rapporter 6, Lil Gustafson 1983: "Ca. 80 m N for N-bredden av Jernhusvatn, N for in...

Vestland, Aurland

Skofterud varde

Skofterud varde

1250 518 Varde u. Skofterud "Vardeåsen" Skiltes ikke Den høyeste toppen på åsen mellom Skofterud, Op...

Viken, Indre Østfold

Sommerfjøs i Ny Hellesund

Sommerfjøs i Ny Hellesund

Sommerfjøs i utmarka, tett ved innmark, ved et stikryss. Lite rødmalt hus, dør i gavlveggen, bygd av stein og tre, tekket med teg...

Agder, Kristiansand