Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Rjukan Notodden Foto: Ingrid Djupedal, Riksantikvaren

Verdsarven i Noreg

I Noreg har vi åtte stader på verdsarvlista. Denne unike kulturarven har universell verdi. Les mer om verdsarven i Noreg her.

Verdsarven i Noreg.

Kulturmiljø i by

Dagene blir lengre og lysere og det frister å være ute, i naturen eller i byen. Visste du at Birkelunden på Grünerløkka i Oslo er et fredet kulturmiljø? Både her i Kulturminnesøk og på Riksantikvarens nettsider finner du mye informasjon om kulturmiljø og kulturminner i, og nær byer.

Kvenske/norskfinske kulturminner

Kvenene/norskfinnene har levd på Nordkalotten i uminnelige tider. Livsgrunnlaget deres var sesongbetont og inkluderte fiske i hav, elver og vann, jakt og jordbruk.  I dag finner vi mange kvenske/norskfinske kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

Veier og stier – Kom deg ut-dagen 6. februar

2022 er Frivillighetens år, og regjeringen deler ut 2,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner som rydder vei for lokalhistorie. Brukerne av Kulturminnesøk er ofte turglade folk, så dette vil vi feire. Søndag 6. februar er også turistforeningens Kom deg ut-dag, bli med!

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Stranda gård

Stranda gård

Fra Torød ned til sjøen rant det fortsatt fram til 1960-tallet en liten bekk. Historisk utgjorde den grenseskillet mellom gårdene ...

Vestfold og Telemark, Færder

Jakteberget

Jakteberget

Navnet stammer nok fra den tid da det bodde rederskippere i Stranda og på Søndre Årøy, og jakter/jekter la til eller lå...

Vestfold og Telemark, Færder

Langsæ gård

Langsæ gård

Opprinnelig gårdsbruk. På 1570-tallet ble Erik Munk eier av gården. Den best kjente eier av Langsæ var Lauritz Pedersen Brinch...

Agder, Arendal

Vestlandske hovedvei ved Holt kirke

Vestlandske hovedvei ved Holt kirke

Vestlandske hovedvei fulgte en trase forbi Solberg gård og opp til Holt kirke før den fortsatte mot Voje i Østre Moland. Fra Solbe...

Agder, Tvedestrand