Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Ærfuglhus på Skjærvær, Vega. Vegaøyan ble innskrevet på listen over verdens kultur- og naturarv i 2004. Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren

Verdsarven i Noreg

I Noreg har vi åtte stader på verdsarvlista. Denne unike kulturarven har universell verdi. Les mer om verdsarven i Noreg her.

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Plankedalen dam og pumpehus

Plankedalen dam og pumpehus

Rester av grunnmur og murdam står igjen etter det som var ekstraforsyning til tidligere drikkevannskilde Svarttjenn i Tvedestrand. Her ble vann ...

,

Steingjerde

Steingjerde

Omtrent 20 meter lang tørrmur i sadel mellom to koller. Ca. 0,8 meter høy på det høyeste. Midtpartiet rast ut. Toppen overg...

,

Evretveit, Tveiti, løe

Evretveit, Tveiti, løe

Løe i Evretveit (bnr. 2) i Tveiti i Valle. Løa har årstalet 1776, jf. Alfred Ryningen, \"Valle kommune III, Gards- og æ...

,

Sygard Tveiti, løe

Sygard Tveiti, løe

Løe på Sygard (bnr. 3) i Tveiti i Valle. Bygd truleg 1700-talet, 4. kvartal, jf. SEFRAK-registeret.

,