Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Vestnorsk fjordlandskap

Noreg har 8 stader UNESCO si verdsarvlista. Stadene som er innskriven på denne lista har universell tyding.

Her kan du utforske verdsarven i Kulturminnesøk.

Hellesund

Besøk et fredet kulturmiljø i sommer

Sommerferien står snart for døren, og kanskje er det norgesferie som gjelder i år også? Bruk Kulturminnesøk til å planlegge tur til ett eller flere av våre 12 fredete kulturmiljøer. Men hva er egentlig et kulturmiljø?

Sundt bygget

Storbyferie – freda kulturminne i byen

I ei undersøkjing frå Norstat, gjort på oppdrag frå Riksantikvaren, kjem det fram at kultur slår natur for norske turistar. I dei store byane våre finn du fleire kulturminne verdt eit besøk!

Vestnorsk fjordlandskap

Verdsarven i Noreg

I Noreg har vi 8 stader på verdsarvlista. Denne unike kulturarven har universell verdi. Det vil seie at den er viktig for menneske over heile verda. Det er ei prestisjefull liste, som har stor internasjonal tyding. Men, samstundes er dette lokale kulturminne for oss som bur i Noreg.

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Kongshaugen

Kongshaugen

Kongshaugen Kongshaugen er namn på staden der Olav den Heilage etter segna stod og talte til mennene sine då han segla gjennom Vegsundet....

Møre og Romsdal, Sula

Langelivatnet - vorr

Langelivatnet - vorr

En vorr ligger i en vik sør i østsiden av Langelivatnet, øst for Våkendalen i Bergen. En tuft etter en mulig hytte ca. 20m ...

Vestland, Bergen

Fjølburøsta

Fjølburøsta

Fjølburøsta er ei seter under Mikkelsgården i Feragen. Navnet Fjølburøsta kommer kanskje av at i middelalderen ble ...

Trøndelag, Røros

Varpering 2B Langøya

Varpering 2B Langøya

DENNE VARPERINGEN Ringens ("smultringens") ytre diameter 57 cm, diameter av "smultingstangen" 7 cm. Ringen ("smultringen&quo...

Vestfold og Telemark, Bamble