Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Ærfuglhus på Skjærvær, Vega. Vegaøyan ble innskrevet på listen over verdens kultur- og naturarv i 2004. Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren

Verdsarven i Noreg

I Noreg har vi åtte stader på verdsarvlista. Denne unike kulturarven har universell verdi. Les mer om verdsarven i Noreg her.

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Frøysnes skulehus, Bygland

Frøysnes skulehus, Bygland

Skulehus, bygd 1921. Under 2. verdskrigen var skulen ute av bruk ein periode, grunna mangel på elevar. Etter krigen kom det mjølkerute (b...

,

Sandnes skulehus, Bygland

Sandnes skulehus, Bygland

Skulehus, bygd 1894. Ute av bruk 1925–1934. I bruk igjen frå hausten 1935. Nedlagt for godt til sommarferien 1950. Seinare er skulehuset n...

,

Hylleveien 23 i Arendal

Hylleveien 23 i Arendal

Folketellingen 1855 hadde kun matrikkelnr. 71, i dag eiendommene i Hylleveien 13 til 19. Beboerne var sjauer Niels Haagensen (1805-1861) med hustru An...

,