Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Bryggen i Bergen Saman med Urnes var dette den første norske innskrivinga på verdsarvlista i 1979. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Verdsarven i Noreg

I Noreg har vi åtte stader på verdsarvlista. Denne unike kulturarven har universell verdi. Les mer om verdsarven i Noreg her.

 

Verdsarven i Noreg

Kom deg ut-dagen 5. februar

Søndag 5. februar er DNTs Kom deg ut-dag. Brukerne av Kulturminnesøk er ofte turglade folk, så dette vil vi feire!

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Gammelstemmen i Hisåa

Gammelstemmen i Hisåa

Stemmen ble brukt for å regulere strømmen av vann fra Uvatn gjennom Hisåa, som hadde utløp ved Froland Verk og Trevann. Pr...

Agder, Froland

Det gamle skolehuset i Mjåvatn

Det gamle skolehuset i Mjåvatn

Boken "Norges bebyggelse" rapporterte i 1956 om Mjåvatn skole: "Hovedbygning oppført av Froland kommune i 1880 av tø...

Agder, Froland

Gammel kvartsittbrudd på Augland

Gammel kvartsittbrudd på Augland

Steinbruddet er en steinur med små og store kvartsittblokkstein. Avfallet fra steinbryting ligger spredt rundt i ura. Historikken til bruddet er...

Agder, Froland