Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Vestnorsk fjordlandskap

Noreg har 8 stader UNESCO si verdsarvlista. Stadene som er innskriven på denne lista har universell tyding.

Her kan du utforske verdsarven i Kulturminnesøk.

Allehelgensaften

Allehelgensaften – kvelden før Allehelgensdag. Kjent for de fleste av oss som dagen da mange små (og store) barn kler seg ut, holder fester, eller går fra dør til dør med “knask eller knep”. Dette er til manges glede, men også til andres irritasjon.

Her kan du lese om denne kveldens historie, og se et utvalg kulturminner som forslag til steder du kan besøke i allehelgenstiden. Noen er morsomme, noen er fine, andre er triste.

Månedens kulturminne i oktober

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i oktober, er Breie gård i Fjellsbygda, i Etnedal kommune, Innlandet. 

Månedens kulturminne i september

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i september, er Frostating, et utvalgt kulturminne som er koblet til demokratiets historiske røtter i Norge.

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Hauger

Hauger

Registrert av Idd og Enningdalen historielag. Hauger var husmannsplass under Store Gimming (gårds/bruksnr. 41/1 i Idd som svarer til dagens 180...

Viken, Halden

Veggesdalkverna

Veggesdalkverna

VEGGESDALKVERNA (Tekst: Trond Glomsrød) Veggesdal kommer av mannsnavnet Vegeirr (som betyr hellig spyd) og dal. Veggesdalkverna er nevnt i matr...

Viken, Aremark

Vestli

Vestli

Registrert av Idd og Enningdalen historielag. Simenlia var husmannsplass under Store Gimming (Gårds/bruksnr. 41/1 i Idd som svarer til dagens 1...

Viken, Halden

R 81 Fagerdal - heller med bogestille

R 81 Fagerdal - heller med bogestille

I en knaus i nordsiden av en Ø/V-passasje ca. 100 meter vest for Fagerdalsvatnet er en oppmuring og et lite rom. Stedet ligger ca. 150 meter no...

Vestland, Ulvik

Krigsminne ved Eide kirke

Krigsminne ved Eide kirke

På kirkegården er det reist en bauta over bortkomne sjøfolk. \"De mistet sitt liv i kampen for Norges frihet 1940 1945-\&quo...

Agder, Grimstad