Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Vestnorsk fjordlandskap

Noreg har 8 stader UNESCO si verdsarvlista. Stadene som er innskriven på denne lista har universell tyding.

Her kan du utforske verdsarven i Kulturminnesøk.

Månedens kulturminne i september

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i september, er Frostating, et utvalgt kulturminne som er koblet til demokratiets historiske røtter i Norge.

Månedens kulturminne i august

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i august, er Malmveien på Røros. 

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Gråhåmmåren bygdeborg

Gråhåmmåren bygdeborg

En garvet feltarkeolog vet å tegne en illustrativ skisse. Her har professor i arkeologi, Hein B. Bjerck, tegna Gråhåmmåren byg...

Trøndelag, Orkland

Vrengen Bro

Vrengen Bro

Åpning av Vrengen bro 8 november 1932

Vestfold og Telemark, Færder

Krigsseilermonumentet i Grimstad

Krigsseilermonumentet i Grimstad

Monumentet er reist til minne om norske sjøfolk som seilte under 1. og 2. verdenskrig og står utenfor Sorenskrivergården ...

Agder, Grimstad

Rosenborgheia

Rosenborgheia

Mulige rester etter forsvarsverk/bygdeborg, noe stedsnavnet kan antyde. Bør undersøkes nærmere. Murrestene, som også evt. ka...

Agder, Tvedestrand

Lasætre

Lasætre

Registrert av Idd og Enningdalen historielag. Lasætre var en gammel husmannsplass under Bøen, dagens gårds/bruksnr. 239/1. I histo...

Viken, Halden

Krigsminne 1939-1945

Krigsminne 1939-1945

Skulpturen \"Meditasjon\" av Trygve Dammen er Arendals minnesmerke over byens falne i 2. verdenskrig. Her er også fire bau...

Agder, Arendal