Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Vestnorsk fjordlandskap

Noreg har 8 stader UNESCO si verdsarvlista. Stadene som er innskriven på denne lista har universell tyding.

Her kan du utforske verdsarven i Kulturminnesøk.

Månedens kulturminne i september

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i september, er Frostating, et utvalgt kulturminne som er koblet til demokratiets historiske røtter i Norge.

Månedens kulturminne i august

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i august, er Malmveien på Røros. 

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Fangstgrav for elg

Fangstgrav for elg

Fant denne da jeg var ute på beiteettersyn, tydelig å se i skogen

Innlandet, Gausdal

Bågåstøe

Bågåstøe

Lav mur inntil ein bergvegg. I ei smal (10-15 meter) passasje for villreinen. Muren er så lav at den gjev ikkje noko le for vær og vind, ...

Innlandet, Lesja

Dyregrav

Dyregrav

Ei dyregrav med ledegjerder som tek ei brei passasje i eit sterkt villreintrekk. Eit tjern avgrenser trekket i sør og ei bratt ur avgrenser i n...

Innlandet, Lesja

Ledegjerde for villrein

Ledegjerde for villrein

Ei 20-30 meter brei passasje er stengt med ledegjerde. Delvis mur, og delvis steinheller på høgkant. Reinen er leda inn mot ein bergvegg,...

Innlandet, Lesja

Bågåstøe

Bågåstøe

Bågåstøe på ein rande som er lett å gå for reinen. I Svaningbotten.

Innlandet, Lesja