Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Ærfuglhus på Skjærvær, Vega. Vegaøyan ble innskrevet på listen over verdens kultur- og naturarv i 2004. Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren

Verdsarven i Noreg

I Noreg har vi åtte stader på verdsarvlista. Denne unike kulturarven har universell verdi. Les mer om verdsarven i Noreg her.

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

 Roschers Hus i Arendal

Roschers Hus i Arendal

I 1868 brant 94 hus fra torvet og Bendiksklev til langt ut på Langbryggen. Lenge før brannen lå det en sjøbod på denne...

,

Øvre Tyholmsvei 7 i Arendal

Øvre Tyholmsvei 7 i Arendal

I 1801 var det bare ett hus på matrikkelnr. 255. Enken Aaslow Christensdatter (f. 1749), som drev sying og vasking, bodde her med en sønn...

,

Øvre Tyholmsvei 4 i Arendal

Øvre Tyholmsvei 4 i Arendal

Det huset som tidligere sto på tomten tilhørte trolig Elling Jonsen til 1745 da Rasmus Rasmussen Smed fikk grunnseddel. Deretter var det ...

,