Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Ærfuglhus på Skjærvær, Vega. Vegaøyan ble innskrevet på listen over verdens kultur- og naturarv i 2004. Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren

Verdsarven i Noreg

I Noreg har vi åtte stader på verdsarvlista. Denne unike kulturarven har universell verdi. Les mer om verdsarven i Noreg her.

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Langbryggen 9 i Arendal

Langbryggen 9 i Arendal

Det var opprinnelig to eiendommer her, senere kalt Carl Wagles hus (matr.nr 9b) og Mortensens hus (matr.nr. 9a). I begynnelse av 1700-tallet lå ...

,

Håvorstad sag, Mjåland, Åseral

Håvorstad sag, Mjåland, Åseral

Ruin etter sagbruk rett nord for Håvorstadbrua, på austsida av Mandalselva, på garden Mjåland (gnr. 34 bnr. 3) sin grunn. Det ...

,

Fangstgrop Rørmyr

Fangstgrop Rørmyr

Fangstgrop av type jordgropgrav, med rest av vegg av opprinnelig vertikalstilte stokker. Målt mellom bratteste partier av gropsidene er dimensjo...

,