Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Ærfuglhus på Skjærvær, Vega. Vegaøyan ble innskrevet på listen over verdens kultur- og naturarv i 2004. Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren

Verdsarven i Noreg

I Noreg har vi åtte stader på verdsarvlista. Denne unike kulturarven har universell verdi. Les mer om verdsarven i Noreg her.

Brannsikring i tette trehusmiljøer

I Norge er det mer enn 200 tette trehusmiljøer som er registrert som verneverdige. Trehus som står tett i tett er svært utsatt for brann, og i gamle trehusmiljøer er det særlig stor fare for spredning. Her finner du mer informasjon om brannsikring.

Kom deg ut-dagen 4. februar

Søndag 4. februar er DNTs Kom deg ut-dag. Brukerne av Kulturminnesøk er ofte turglade folk, så dette vil vi feire!

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Bergerud Østre Gnr 3008 Bnr 1 Gård

Bergerud Østre Gnr 3008 Bnr 1 Gård

Bergerud Østre Gnr 3008 Bnr 1 Gård Tekst bilde Dette bildet viser Lovise Marie og Ole Johannessen Bergerud med de tre yngste barna sine. ...

Østfold, Sarpsborg

Nordengen Gnr 3016 Bnr 18 Nordengen

Nordengen Gnr 3016 Bnr 18 Nordengen

Nordengen Gnr 3016 Bnr 18 Nordengen Bildet, til venstre i bildet Tekst Dette bildet fra Grytekroken er tatt omkring 1960, mens det ennå var g&ar...

Østfold, Sarpsborg

Grytegård  Gnr. 3016, Bnr. 1, 9 og 26

Grytegård Gnr. 3016, Bnr. 1, 9 og 26

Grytegård Gnr. 3016, Bnr. 1, 9 og 26 Tekst bilde Ole Kristian Grythe var turner i sin ungdom, og det forklarer jo hans akrobatikk på dett...

Østfold, Sarpsborg