Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Vestnorsk fjordlandskap

Noreg har 8 stader UNESCO si verdsarvlista. Stadene som er innskriven på denne lista har universell tyding.

Her kan du utforske verdsarven i Kulturminnesøk.

Månedens kulturminne i oktober

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i oktober, er Breie gård i Fjellsbygda, i Etnedal kommune, Innlandet. 

Månedens kulturminne i september

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i september, er Frostating, et utvalgt kulturminne som er koblet til demokratiets historiske røtter i Norge.

Månedens kulturminne i august

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i august, er Malmveien på Røros. 

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Ildlednings sentralen

Ildlednings sentralen

Ildlednings sentralen innvendig. Sentralen står på en fjelltopp som er kunstig bygget, men er massiv.

Vestfold og Telemark, Færder

Kommando Bunker 1940 - 1945

Kommando Bunker 1940 - 1945

Kommando Bunker ble bygget i 1942 , var i tysk drift til 1945 . Var i drift i Norsk tjeneste til ca 1970.

Vestfold og Telemark, Færder

Hotleliløå

Hotleliløå

Hotleliløå, ca. 40 meter fra den store bekken. 2 rom? I lia og dalen hvor bekken renner heter det Hotlelidalen, Hotleliå og Stean e...

Agder, Lyngdal

Rodneskogløa

Rodneskogløa

Rodneskogløa, hvor hjørnestein står igjen.

Agder, Lyngdal

Tverrmyrsløa

Tverrmyrsløa

Tverrmyrsløå. Ei en gang flott uteløe som nå dessverre snart kollapser, da tre av sidene snart raser av hjørnesteina ...

Agder, Lyngdal