Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Ærfuglhus på Skjærvær, Vega. Vegaøyan ble innskrevet på listen over verdens kultur- og naturarv i 2004. Foto: Birger Lindstad, Riksantikvaren

Verdsarven i Noreg

I Noreg har vi åtte stader på verdsarvlista. Denne unike kulturarven har universell verdi. Les mer om verdsarven i Noreg her.

Brannsikring i tette trehusmiljøer

I Norge er det mer enn 200 tette trehusmiljøer som er registrert som verneverdige. Trehus som står tett i tett er svært utsatt for brann, og i gamle trehusmiljøer er det særlig stor fare for spredning. Her finner du mer informasjon om brannsikring.

Kom deg ut-dagen 4. februar

Søndag 4. februar er DNTs Kom deg ut-dag. Brukerne av Kulturminnesøk er ofte turglade folk, så dette vil vi feire!

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Tysk Entlausungsanstalt

Tysk Entlausungsanstalt

Tuft etter en tysk Entlausungsanstalt (avlusingsanlegg) fra sist verdenskrig. Menneskelus lever på mennesker, får næring ved å...

Agder, Arendal

Sørensens hus

Sørensens hus

Et skjøte av 1720 forteller at eiendommen til Peder Jensen, skipper, kjøpmann og skipsreder (1670-1752), strakte seg over en betydelig d...

Agder, Arendal

Nistog, Hommelunden, loft

Nistog, Hommelunden, loft

Tradisjonelt setesdalsloft på gardsbruket Nistog, Hommelunden (Valle gnr. 28 bnr. 2). Loftet er truleg frå slutten av 1500-talet, jf. Alfr...

Agder, Valle

Nistog, Syndre Rygnestad, loft

Nistog, Syndre Rygnestad, loft

Tradisjonelt setesdalsloft på gardsbruket Nistog, Syndre Rygnestad (Valle gnr. 24 bnr. 3). Det er naboeigedom til Rygnestad museum. Loftet skal ...

Agder, Valle

Sygard, Åkre, loft

Sygard, Åkre, loft

Tradisjonelt setesdalsloft på gardsbruket Sygard Åkre (Valle gnr. 46 bnr. 4). Det skal vere bygd rundt midten av 1700-talet, jf. Alfred Ry...

Agder, Valle