Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Vestnorsk fjordlandskap

Noreg har 8 stader UNESCO si verdsarvlista. Stadene som er innskriven på denne lista har universell tyding.

Her kan du utforske verdsarven i Kulturminnesøk.

Månedens kulturminner i desember – kirker

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. I desember har vi valgt å se på gamle juletradisjoner og kirker. 

Allehelgensaften

Allehelgensaften – kvelden før Allehelgensdag. Kjent for de fleste av oss som dagen da mange små (og store) barn kler seg ut, holder fester, eller går fra dør til dør med “knask eller knep”. Dette er til manges glede, men også til andres irritasjon.

Her kan du lese om denne kveldens historie, og se et utvalg kulturminner som forslag til steder du kan besøke i allehelgenstiden. Noen er morsomme, noen er fine, andre er triste.

Månedens kulturminne i oktober

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i oktober, er Breie gård i Fjellsbygda, i Etnedal kommune, Innlandet. 

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Huset på Akerøy Hvaler

Huset på Akerøy Hvaler

Akerøy med Festningsholmen ligger rett sør for Spjærøy, Hvaler. Et mindre sund skiller hovedøya fra festningen som b...

Viken, Hvaler

Rinnane søndre

Rinnane søndre

Registrert av Idd og Enningdalen historielag. Rinnane søndre var husmannsplass under Lundene, dagens gårds/bruksnr. 215/1. Navnet kommer...

Viken, Halden

Rinnane nordre

Rinnane nordre

Registrert av Idd og Enningdalen historielag. Rinnane nordre var husmannsplass under Lundene, dagens gårds/bruksnr. 215/1. Navnet kommer av rin...

Viken, Halden

Lundenehaugen

Lundenehaugen

Registrert av Idd og Enningdalen historielag. Lundenehaugen var husmannsplass under Lundene, dagens gårds/bruksnr. 215/1. Eldre uttale: ''l&osl...

Viken, Halden

Grop

Grop

Synlig grop

Innlandet, Søndre Land