Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Vestnorsk fjordlandskap

Noreg har 8 stader UNESCO si verdsarvlista. Stadene som er innskriven på denne lista har universell tyding.

Her kan du utforske verdsarven i Kulturminnesøk.

Hellesund

Besøk et fredet kulturmiljø i sommer

Sommerferien står snart for døren, og kanskje er det norgesferie som gjelder i år også? Bruk Kulturminnesøk til å planlegge tur til ett eller flere av våre 12 fredete kulturmiljøer. Men hva er egentlig et kulturmiljø?

Sundt bygget

Storbyferie – freda kulturminne i byen

I ei undersøkjing frå Norstat, gjort på oppdrag frå Riksantikvaren, kjem det fram at kultur slår natur for norske turistar. I dei store byane våre finn du fleire kulturminne verdt eit besøk!

Vestnorsk fjordlandskap

Verdsarven i Noreg

I Noreg har vi 8 stader på verdsarvlista. Denne unike kulturarven har universell verdi. Det vil seie at den er viktig for menneske over heile verda. Det er ei prestisjefull liste, som har stor internasjonal tyding. Men, samstundes er dette lokale kulturminne for oss som bur i Noreg.

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Fin heller like ved den gamle veien

Heller

Fin heller under stor. Det fortelles at det ble gjemt våpen her under krigen.

Rogaland, Gjesdal

Utsikt mot gruvebyen fra Småsætran

Malmveien fra Røros til Femundsmarka

Den historiske vandreruta Malmveien starter her og følger DNTs merkede sti fra Røros til Langen Gjestegård ved porten til Femundsm...

Trøndelag, Røros

Tjærebrenneri

Tjærebrenneri

Tjærebrenneri fra før 1900 + - Konstruert av Engebret Nyhus

Viken, Rollag