Aktuelt

Stranges Stiftelse

Stranges Stiftelse i Klostergaten 28 i Bergen, er en tidligere sosial institusjon for «trængende og høialdrende enker og andre ugifte Quindfolk». Institusjonen ble opprettet av rådmann Strange Jørgensen i 1609 og var i drift i 363 år, helt frem til 1972. Den 19. mai i år ble Stranges Stiftelse fredet.

Publisert: 3. juni 2022

Fra galleriet over den store oppholdssalen Fra oppholdssalen går det to trapper opp til hvert sitt galleri, med kammerser langs begge galleriene. Foto: Susanne Hedemann Hiorth, Riksantikvaren

En av Bergens eldste institusjoner med interiør fra 1751

Stranges Stiftelse med sine intakte interiører fra 1751, var opprinnelig et fattighus som Strange Jørgensen overtok for å drive som et hjem for kvinner i nød. Etter reformasjonen i 1537 ble sosiale institusjoner som hadde ligget under den katolske kirken borte, og private initiativ ble tatt til opprettelse av stiftelser som erstatning for disse. Stranges Stiftelse, fattighus for kvinner, var én av disse.

Dessverre døde Strange Jørgensen kort tid etter at han opprettet fattighuset, og huset ble overtatt av hans svigersønn Mauritz Bosted. Huset fikk kallenavnet «Bustehuset», som det beholdt lenge. Mauritz Bosteds datter Karen, og hennes mann, borgermester Ove Jensen hadde et stort hjerte for driften, og dette ble en god tid både for huset og beboerne der.

Stranges Stiftelse ble svært populært, og det var stor rift om om å få plass på Stranges – eller Bustehuset. Kvinnene fikk bo der gratis uten å behøve å betale for oppholdet, og de fikk også en liten almisse til livsopphold. De friskeste kvinnene kunne gjøre håndarbeid eller annet enkelt arbeid for andre innbyggere i Bergen, og dermed bidra til å sikre livsoppholdet.

Bybrannen i 1702 herjet stygt med huset, og det ble rehabilitert, men resultatet ble for dårlig, og i 1751 ble huset satt opp på nytt. Den nåværende bygningen er den samme som ble satt opp i 1751. Husets interiør er bevart, med den store oppholdssalen og åpne gallerier med sovekammerser på begge sider.  I dag er det Fortidsminneforeningen, avdeling Bergen og Hordaland, som eier huset.

Se bilder fra Stranges Stiftelse i bildekarusellen nederst i artikkelen, og les mer om saken på Riksantikvarens nettsider, i boksene til høyre.

Se Stranges Stiftelse i Kulturminnesøk
Les pressemeldingen her
Les hele fredningssaken
Opprinnelig interiør Et av kammersene, med sitt opprinnelige interiør. Foto: Susanne Hedemann Hiorth, Riksantikvaren
Stranges Stiftelse: Inngangspartiet til Stranges. Hvilke tanker hadde de som kom hit? Foto: Susanne Hedemann Hiorth, Riksantikvaren
Fra galleriet, med inngang til et av kammersene: Foto: Susanne Hedemann Hiorth, Riksantikvaren
Et av maleriene øverst i trappen opp til galleriet: Maleriet antas å være et portrett av Mauritz Bosteds engasjerte datter Karen, som sammen med sin mann drev stedet. Foto: Susanne Hedemann Hiorth, Riksantikvaren
Stranges Stiftelse sett fra bakgården.: Klostergaten 28 er et godt bevart, tidstypisk hus som får stå på sin opprinnelige grunn, og som gjør nytte for seg, selv i dag. Foto: Susanne Hedemann Hiorth, Riksantikvaren
Utsikt mot bakgården: Foto: Susanne Hedemann Hiorth, Riksantikvaren
Oppholdssalen sett fra galleriet: Bildet er fra fredningsmarkeringen 19. mai. Foto: Susanne Hedemann Hiorth, Riksantikvaren
Inngang til et av kammersene: Opprinnelig bodde det to kvinner på hvert rom, men i nyere tid da huset fungerte som eldrehjem, fikk man ha sitt eget rom. Foto: Susanne Hedemann Hiorth, Riksantikvaren
Hvem bodde her?: Da Fortidsminneforeningen overtok huset i 1972 bodde det enda 17 kvinner her. Kvinnene trivdes svært godt, og måtte tvangsflyttes av branntekniske hensyn. Foto: Susanne Hedemann Hiorth, Riksantikvaren
Fra et av de gamle kammersene: Etter at Fortidsminneforeningen overtok, fikk kammersene nye funksjoner, men et av de gamle kammersene fikk stå som det var. Bestyrerinnens gamle kontor ble kontor for avdelingens daglige leder. Foto: Susanne Hedemann Hiorth, Riksantikvaren

Kilder: Riksantikvaren, Fortidsminneforeningen, Stranges Stiftelse, Bergensavisen