Aktuelt

Se opptak: Riksantikvartimen Teknisk – Tørrmuring!

Velkommen til Riksantikvartimen Teknisk, 11. april kl. 09:00 – 10:00. Denne måneden tar vi for oss tørrmuring. Her kan du se opptak av sendingen.

Publisert: 6. april 2024 | Endret: 15. april 2024

Tørrmuring er en av menneskenes eldste byggeteknikker. Foto: Kjersti Aase Winjum

Snart er Riksantikvarens nye håndverksstrategi klar, og i denne månedens Riksantikvartime får du mulighet til å høre tørrmurings-eksperter fortelle om sitt fag! For de av dere som har deltatt på Teknisk Time tidligere, vil de byggetekniske temaene fra Teknisk Time fra nå av inngå i Riksantikvartimen. Som tidligere blir det også nå mulig å ta opp aktuelle spørsmål og problemstillinger, ved å sende inn spørsmål i chatten. Foredragsholderne svarer på spørsmål mot slutten av timen.

Kulturvernet i Norge er avhengig av gode tradisjonshåndverkere som kan, og mestrer de gamle håndverksfagene. Vi ønsker å heve kunnskapen rundt både håndverket og utførelsen av dette. Temaet for denne Riksantikvartimen handler om tørrmuring. Det er Kjersti Aase Winjum og Haakon Aase som skal snakke om dette, og blant annet dekke temaer som:

  • Hva er en tørrmur?
  • Tørrmuring i Norge
  • Kva kan man bygge av tørrmur?
  • Hvordan datere byggverk av tørrmur
  • Fremgangsmåte ved restaurering

Haakon Aase er en landets fremste utøvere av tradisjonshåndverket tørrmuring og en populær kunnskapsformidler. Gjennom tørrmuringsfirmaet sitt, kurs, seminarer, foredrag og innlegg på sosiale medier, har han delt sin innsikt og praktiske kunnskap om tørrmuring med svært mange.

Kjersti Aase Winjum er datteren til Haakon. Hun er arkitekt, med fartstid i privat og offentlig virksomhet. For tiden jobber hun som spesialrådgiver kulturminnevern i Sykehusbygg HF. I november 2022 ga hun ut boka «Mur, far og dotter. Ei bok om tørrmuring». Boka følger Haakon og Kjersti når de murer en støttemur i stein sammen, og gir innføring i både historie og teknikk knyttet til denne eldgamle byggemåten.

Riksantikvartimen sendes som et webinar i Teams. Her kan du se opptak av sendingen om tørrmuring, og også opptak fra tidligere Riksantikvartimer.

Hvis du har spørsmål, kan gjerne kontakte oss på arrangement@ra.no