Aktuelt

Veier og stier – Kom deg ut-dagen 6. februar

2022 er Frivillighetens år, og regjeringen deler ut 2,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner som rydder vei for lokalhistorie. Brukerne av Kulturminnesøk er ofte turglade folk, så dette vil vi feire. Søndag 6. februar er også turistforeningens Kom deg ut-dag, bli med!

Publisert: 5. februar 2022 | Endret: 19. mai 2022

Nystuen, på Filefjell Sti og informasjonsskilt ved Nystuen, ved Otrøvatnet. Stedet ligger langs Kongevegen over Filefjell. Bildet er fra boka "Gamle veger og vegfar". Se flere bilder fra boka i karusellen lenger ned. Du finner også lenke til digital utgave av boka litt ned og til høyre i artikkelen. Foto: Jan Adriansen, Statens vegvesen

Frivillighetens år og tilskudd til frivillige lag som rydder vei for lokalhistorie

Som en del av markeringen av frivillighetens år 2022 har Regjeringen ved Klima- og miljødepartementet bevilget 2,5 millioner kroner til å løfte fram og støtte frivillig arbeid med lokale, historiske ferdselsårer, stier og veier.

– Frivillige organisasjoner i Norge gjør et viktig arbeid med å ta vare på minnene om menneskene som var her før oss. Historiske spor i form av stier og veier kan vitne om for eksempel samfunnsutvikling og handelsruter i tidligere tider. Mange gamle ferdselsårer kan være fine turveier i dag, og i tillegg legge til rette for økt lokalhistorisk kunnskap om nærmiljøet, sier riksantikvar Hanna Geiran i vår pressemelding.

Som en del av markeringen av frivillighetens år 2022 har Regjeringen ved Klima-og miljødepartementet bevilget 2,5 millioner kroner til å løfte fram og støtte frivillig arbeid med lokale, historiske ferdselsårer, stier og veier. Du kan få støtte til både tilrettelegging, skjøtsel og formidling. Formålet er å gjøre rutene mer synlige og legge til rette for økt engasjement. Riksantikvaren har fått i oppdrag å administrere ordningen.

Les hele pressemeldingen her.

Kom deg ut-dagen med DNT søndag 6. februar

Dette er Norges nasjonale turdag, med arrangementer over hele landet. DNT inviterer til turer og aktiviteter i nærmiljøet for familier og andre som har lyst til å være med på en fin utedag, og oppfordrer alle til å komme seg ut på tur denne søndagen. Kom deg ut-dagen arrangeres to ganger hvert år, vinterdagen er første søndag i februar og høstdagen er første søndag i september. I boksen til høyre finner du lenke til DNTs arrangementer. Du kan filtrere på om det skal passe for barn, voksne, funksjonshemmede osv. og du kan filtrere på vanskelighetsgrad fra enkel til ekstra krevende. Oversikten viser også kurs og kveldsarrangementer, ikke bare fysiske turer.

Skal du søke? Les mer om tilskudd og frister her!
Lenke til saken og boken ``Gamle veger og vegfar``
Her finner du DNTs nettside med oversikt over Kom deg ut-arrangementer
Fra Kongevegen: Kongevegen over Filefjell, mellom Kyrkjestølen og Maristova. Foto: Jan Adriansen, Statens vegvesen
Tre generasjoner med veger: Ved Helle i Vaksdal, Vestland, finner vi tre generasjoner med veger side om side. Øverst til høyre ser vi restene etter en gammel kløvveg, og i midten, med fine stabbesteiner, den første kjerrevegen. Lengst til venstre skimtes Hellevegen, kjørevegen fra 1920. Tekst: Jan Adriansen. Foto: Jan Adriansen, Statens vegvesen
Vindhellavegen, Lærdal kommune: Deler av Vindhellavegen langs Den bergenske hovedveg sto opp mot 2016 med en 120 cm. stor "mage". Veien hadde begynt å skli ut og sto i fare for å kollapse. Se neste bilde. Foto: Jan Adriansen, Statens vegvesen
Restaurering av vegmuren i Vindhella: En stor restaureringsjobb måtte til i 2016. En lett gravemaskin ble brukt til å løfte stein fra deponiet og bort til arbeidsfolket, men steinene la de på plass for hånd, for å skape samme uttrykk som den opprinnelige veien. Foto: Jan Adriansen, Statens vegvesen
Ljøbrekka: i Stranda kommune i Møre og Romsdal, er et imponerende skue. Den ble bygget i 1862, som en del av den trondhjemske postvei mellom Trondheim og Bergen. Foto: Jan Adriansen, Statens vegvesen
Olavsråket: Varde ved Olavsråket, den forhistoriske fjellveien mellom Lom og Lesja i Innlandet fylke. Arkeologer har registrert hundrevis av varder langs leia ved å lete etter de naturlig stedene å ferdes i landskapet. Tekst: Jan Adriansen Foto: Espen Finstad, Innlandet fylkeskommune
Uttakleiv I Lofoten: Landskapet kan være en viktig del av opplevelsen. Som her på den statlig listeførte kjøreveien fra 1930 ved Uttakleiv i Vestvågøy kommune i Lofoten i Nordland. Tekst: Jan Adriansen Foto: Jan Adriansen, Statens vegvesen

Kulturminnesøk i lomma

Kulturminnesøk kan brukes på PC, nettbrett og telefon. Med appen åpen på telefonen, kan du lett navigere i «Utforsk kart», se deg ut kulturminner eller kulturmiljø du har lyst å undersøke nærmere, og legge turen deretter. Eller du kan velge deg en tur foreslått av DNT og se hva som finnes i Kulturminnesøk i det området. Kartet i Kulturminnesøk har detaljerte stier og fungerer godt ute i terrenget.

Har du hørt om de historiske vandrerutene? Historiske vandreruter er et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren som gjør gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt. De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv. Du finner mange kulturminner fra vandrerutene i Kulturminnesøk, ved å søke i fritekstfeltet. Les også mer om de historiske vandrerutene i lenken i boksen til høyre. Og du – husk at du kan legge egne bilder til både forvaltningens, og andre brukeres kulturminner, i Kulturminnesøk. God tur!

Les mer om de 14 historiske vandrerutene

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø, kulturminne eller tema som fortjener litt ekstra oppmerksomhet.