Aktuelt

Breie gård

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i oktober, er Breie gård i Fjellsbygda, i Etnedal kommune, Innlandet. 

Publisert: 13. oktober 2021 | Endret: 19. mai 2022

Breie gård i Etnedal Gulbygningen, det nyeste av de to våningshusene. Huset ble oppført mellom 1923 og 1925, i tydelig jugendstil. Foto: Hege Sejnæs Eilertsen, Riksantikvaren

1500-talls gården Breie fredet

Breie gård ligger i Fjellsbygda, et åpent platå høyt oppe og vest for kommunesenteret Bruflat, som ligger nede i dalbunnen. Kongevegen gikk opp de bratte dalsidene, og der skogen slutter og bygda begynner, kommer Breie til syne. Gården ligger på rundt 700 m.o.h, med bredt utsyn over dalsiden og har et åpent landskap på nedsiden. Den 24. september i år ble Breie gård fredet av Riksantikvaren.

Til høyre kan du lese hele fredningssaken, pressemeldingen, og studere Breie gård i Kulturminnesøk.

Tunet på Breie Det er to våningshus på bruket. Det ene omtales som «Gamlebygningen» og har tydelige stiltrekk fra sveitserperioden, men selve bygningen er eldre. I tillegg har Breie et nyere våningshus fra 1925, kalt «Gulbygningen», som er bygget jugendstil. Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren

Breie i historien

Det har trolig vært bosetting på Breie fra 600-700-tallet e.Kr., men svartedauden førte til at det ble folketomt i en lengre periode. Gården ble på ny ryddet og tatt i bruk på slutten på 1500-tallet, og var krongods fram til 1695 da den siste leilendingen fikk kjøpe. I 1832 ble Breie kjøpt av nåværende eier sin tippoldefar, Engebret Syverson Tollevshaugen, med kona Guri Gundersdotter. Tre av barna etter Engebret tok over gården etter hverandre. Det tredje barnet etter Engebret som tok over gården var datteren Gjertrud Engebretsdotter og hennes ektemann Ole Tommasson Vold. De hadde gården lenge, fra 1891 til 1938, og i deres tid foregikk det mye på gården, noe en kan se spor etter på gården i dag.

Gamlebygningen: har unik vindusarkitektur som bidrar til å gi bygget og tunet et særegent uttrykk. Gamlebygningen er det eldste av de to våningshusene på Breie og viser en endringshistorikk i byggeskikken, gjennom både håndverksteknikker, materialbruk og fargebruk fra sent 1700-tall og frem til og med sveitserstilen. Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren
Gamlebygningen: Det eldste våningshuset på Breie, «Gamlebygningen», har tydelige stiltrekk fra sveitserperioden, men selve bygningen er eldre. Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren

Har du gode bilder fra Breie gård? Legg de inn i Kulturminnesøk da vel!

Fredningssak: Breie gård
Pressemelding
Breie gård i Kulturminnesøk