Aktuelt

Kirker

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. I desember har vi valgt å se på gamle juletradisjoner og kirker. 

Publisert: 18. desember 2021 | Endret: 12. desember 2022

Vinger kirke på Kongsvinger. Kirken er tegnet av Peder Gundersen Norigarden, bygget i tre og oppført i 1697. Den har korsplan og 600 sitteplasser. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Julefred skal senke seg

Det var en uskreven lov for hele kongeriket, at juledagen (altså første juledag) skulle alle og enhver holde seg rolig hjemme, ikke drive med lek og støy, og absolutt ikke gå på besøk til folk. Å gjøre dette var en stor synd og skam, og det ble regnet som et grovt brudd på julefreden.

Kirkeferd og ottepreike

Før i tida var det vanlig med stor utfart fra alle gårder og grender førstedag jul. Alle som kunne krype eller gå, kjøre slede, eller stå på ski, reiste av gårde for å delta på høymesse. Mange steder i landet var det  også vanlig kirkeskikk å holde forpreken, eller juleottesang før selve høymessen. Ottepreika startet gjerne klokken ni om morgenen, og de som hadde lang vei måtte legge av gårde i fire-fem tiden om morgenen, i sin fineste stas, de rike med hest og slede, de fattige og tjenestefolk til fots og på ski. Da skulle man fare med fakler for å lyse opp julenatten, og fra alle stuer og glugger langs ferden skulle det brenne lys. Skam på den som bød frem mørke vindusglass til de som dro forbi.

Vil du lese mer om gamle første juledagsskikker, se foredrag om gamle juletradisjoner, høre podkast om kirkeklokkenes historie, og se flere bilder av vakre kirker? Du finner hele artikkelen «Historisk jul» på Riksantikvarens nettside, i den lyseblå boksen til høyre.

Skjerdingstadgården Lossing av ved på Skjerdingstadgården på Røros, 1973 Foto: Ola H. Øverås, Riksantikvaren

Kirken som kulturminne

I Norge står kirkene i en særstilling som kulturminner, og utgjør en sentral del av den norske kulturarven. De forteller om opptil 1000 års kulturhistorie, og viser det ypperste nasjonen har produsert innen arkitektur, kunst og håndverk. Kirkekunst, som altertavler og andre malerier, skulpturer, kirkesølv, og tekstiler, representerer store kulturhistoriske og økonomiske verdier.

Besøk en lokal kirke

Hvorfor ikke bruke noe av julehøytiden til å besøke din lokale kirke? I julen står kirkene ofte som ramme om gudstjenester og vanligvis – andre arrangementer, som konserter. Du kan lære mer om når kirken ble bygget, hvem som har tegnet den og hva kirken byr på av arkitektur, inventar og kirkekunst. Kirken kan også gi kunnskap om både lokal og nasjonal historie. På Kulturminnesøk finner du mye informasjon om de aller fleste kirker i Norge. Du kan søke på kirkens navn i fritekstfeltet, eller du kan gå til «Utforsk kart» og filtrere på «Kirkested» og det fylket eller den kommunen du ønsker. I boksen til høyre ser du noen eksempler på kirker i Kulturminnesøk. Akkurat de vi har listet her, er kjent for sine spesielt fine altertavler. Er du glad i å ta bilder? Lag deg en bruker da vel, og legg til bilder i Kulturminnesøk!

God jul!