Aktuelt

Kom deg ut-dagen 4. februar

Søndag 4. februar er DNTs Kom deg ut-dag. Brukerne av Kulturminnesøk er ofte turglade folk, så dette vil vi feire!

Publisert: 25. januar 2024 | Endret: 3. februar 2024

Befalshytta på Bergholmen, ved Jacobineruta, langs Oslofjorden. Å komme seg ut på tur i februar trenger ikke å bety fjelltur. Den Historiske vandreruta Jacobineruta ved Drøbak, har sesong året rundt. Les mer om Historiske vandreruter lenger ned i artikkelen. Foto: Louise Brunborg-Næss, Riksantikvaren

Kom deg ut-dagen med DNT søndag 4. februar

Dette er Norges nasjonale turdag, med arrangementer over hele landet. DNT inviterer til turer og aktiviteter i nærmiljøet for familier og andre som har lyst til å være med på en fin utedag, og oppfordrer alle til å komme seg ut på tur denne søndagen. Kom deg ut-dagen arrangeres to ganger hvert år, vinterdagen er første søndag i februar og høstdagen er første søndag i september. I boksen til høyre finner du lenke til DNTs arrangementer. Du kan filtrere på om det skal passe for barn, voksne, funksjonshemmede osv. og du kan filtrere på vanskelighetsgrad fra enkel til ekstra krevende. Oversikten viser også kurs og kveldsarrangementer, ikke bare fysiske turer.

Finn et gammelt veifar

Gamle veger og vegfar er historiens fysiske spor etter kontakt mellom mennesker, etter samferdsel og kommunikasjon. Vi ser i dag hvor stiene grodde frem, hvor veiene ble anlagt og hvordan de ble bygget. Det vitner om samfunnsutvikling, endring i bosetningsmønster, teknologisk utvikling, næringsutvikling og handel. Bevarte veger og vegfar er viktige kulturminner som gir oss innsikt i ulike sider ved vår historie. Mange av de gamle stiene og vegene er i dag også viktige ferdselsårer for friluftslivet. I den lilla boksen til høre finner du lenke til digital versjon av boka «Gamle veger og vegfar».

Her finner du DNTs nettside med oversikt over Kom deg ut-arrangementer 4. februar
Lenke til saken og boken ``Gamle veger og vegfar``
Fra Kongevegen: Kongevegen over Filefjell, mellom Kyrkjestølen og Maristova. Foto: Jan Adriansen, Statens vegvesen
Tre generasjoner med veger: Ved Helle i Vaksdal, Vestland, finner vi tre generasjoner med veger side om side. Øverst til høyre ser vi restene etter en gammel kløvveg, og i midten, med fine stabbesteiner, den første kjerrevegen. Lengst til venstre skimtes Hellevegen, kjørevegen fra 1920. Tekst: Jan Adriansen. Foto: Jan Adriansen, Statens vegvesen
Vindhellavegen, Lærdal kommune: Deler av Vindhellavegen langs Den bergenske hovedveg sto opp mot 2016 med en 120 cm. stor "mage". Veien hadde begynt å skli ut og sto i fare for å kollapse. Se neste bilde. Foto: Jan Adriansen, Statens vegvesen
Restaurering av vegmuren i Vindhella: En stor restaureringsjobb måtte til i 2016. En lett gravemaskin ble brukt til å løfte stein fra deponiet og bort til arbeidsfolket, men steinene la de på plass for hånd, for å skape samme uttrykk som den opprinnelige veien. Foto: Jan Adriansen, Statens vegvesen
Ljøbrekka: i Stranda kommune i Møre og Romsdal, er et imponerende skue. Den ble bygget i 1862, som en del av den trondhjemske postvei mellom Trondheim og Bergen. Foto: Jan Adriansen, Statens vegvesen
Olavsråket: Varde ved Olavsråket, den forhistoriske fjellveien mellom Lom og Lesja i Innlandet fylke. Arkeologer har registrert hundrevis av varder langs leia ved å lete etter de naturlig stedene å ferdes i landskapet. Tekst: Jan Adriansen Foto: Espen Finstad, Innlandet fylkeskommune
Uttakleiv I Lofoten: Landskapet kan være en viktig del av opplevelsen. Som her på den statlig listeførte kjøreveien fra 1930 ved Uttakleiv i Vestvågøy kommune i Lofoten i Nordland. Tekst: Jan Adriansen Foto: Jan Adriansen, Statens vegvesen

Kulturminnesøk i lomma

Kulturminnesøk kan brukes på PC, nettbrett og telefon. Med tjenesten åpen på telefonen, kan du lett navigere i «Utforsk kart», se deg ut kulturminner eller kulturmiljø du har lyst å undersøke nærmere, og legge turen deretter. Eller du kan velge deg en tur foreslått av DNT og se hva som finnes i Kulturminnesøk i det området. Kartet i Kulturminnesøk har detaljerte stier og fungerer godt ute i terrenget.

Historiske vandreruter

Har du hørt om de historiske vandrerutene? Historiske vandreruter er et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren som gjør gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt. De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv. Du finner mange kulturminner fra vandrerutene i Kulturminnesøk, ved å søke i fritekstfeltet. Les også mer om de historiske vandrerutene i lenken i boksen til høyre. Og du – husk at du kan legge egne bilder til både forvaltningens, og andre brukeres kulturminner, i Kulturminnesøk. God tur!

Les mer om de 17 historiske vandrerutene på ut.no