Aktuelt

Sommer langs historiske veger og vegfar

Historiske veger og vegfar er attraksjoner som gir mange flotte natur- og kulturopplevelser. Vi som bruker Kulturminnesøk er glade i å gå på tur, og nå ligger sommeren foran oss med vidåpen dør til fjell, land og kyst.

Publisert: 27. juni 2022 | Endret: 29. juni 2022

Bru over Vårstigåa Vårstigåa er en sideelv fra øst til Driva i Oppdal kommune i Trøndelag. Foto: Ann Kristin Engh, Statens vegvesen

Historiske turforslag

I denne artikkelen kan du se «Gamle veger og vegfar» fra webinarserien vår – Riksantikvartimen, laste ned boka, og finne turforslag. I webinaret «Gamle veger og vegfar» får du høre mer om restaureringen av flere gamle vegfar. Du finner lenker til flere av disse i Kulturminnesøk.

Kongevegen over Filefjell er navnet på den en av strekningene på den Bergenske kongeveg. Filefjell er en av de historiske hovedrutene, og var den første kjørevegen mellom Østlandet og Vestlandet. Denne strekningen går over Fillefjell mellom Maristova i Sogn og Fjordane og Kyrkjestølen i Oppland.

Kongevegen over Dovrefjell  er en del av den Trondhiemske Kongeveg. Den er en høgfjellsveg som går mellom Hesthågån i Sør-Trøndelag og Hjerkinn fjellstue i Oppland, over Dovrefjell og Hjerkinnhø. Distansen er på 21 kilometer. Vegstrekningen lengst nord fra Hesthågån til Kongsvoll går gjennom Drivdalen, og på dette partiet ligger den berømmelige Vårstigen.

Den Trondhjemske postveg oppsto ut i fra et behov for en direkte vei mellom Bergen og Trondheim, og at veien også kunne være velegnet som rute for posten. Vegen kom i stand på slutten av 1780-tallet og fungerte som postrute frem til den ved kongelig resolusjon ble nedlagt i 1868. På postvei.no finner du mer historie og fine bilder.

Historiske vandreruter

Historiske vandreruter er et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren som gjør gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt. De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv. Det finnes  14 historiske vandreruter, hvorav Fieldfare-ruta og Postruta over Finnmarksvidda åpner denne sommeren/høsten. Her finner du mer informasjon og kan se de Historiske vandrerutene i kart. I august og september kommer det reportasjer på Kulturminnesøk fra åpningene av Fieldfare-ruta og av Postruta.

Bevaring av veier og veifar

Stier, veier og veifar er ikke bare gode turruter, men også fysiske kulturminner som bærer med seg historie om tidligere tiders levekår, teknikk og tilnærming til naturen. Som en del av markeringen av frivillighetens år 2022 bevilget Regjeringen ved Klima- og miljødepartementet 2,5 millioner kroner til å løfte fram og støtte frivillig arbeid med lokale, historiske ferdselsårer, stier og veier. I boka «Gamle veger og vegfar – en håndbok i vern og tilrettelegging» (se i informasjonsboksen til høyre på siden) kan du lese om veihistorie, bruk, vern, praktisk arbeid, drift, vedlikehold og om gjeldende lovverk. Boka kan lastes leses som Ebok, lastes ned som PDF eller kjøpes fra Vegmuseum. Også til høyre på siden kan du se webinaret «Gamle veger og vegfar» fra vår webinarserie Riksantikvartimen.

Bruk Kulturminnesøk på tur

Vil du ut og finne kulturminner der du bor eller et sted du har tenkt deg? Da kan du bruke «Utforsk kart» her på Kulturminnesøk. Kartet fungerer på PC, nettbrett eller eller ute på tur – på mobil. I «Utforsk kart» posisjonerer du deg der du befinner deg, og finner kulturminner og kulturmiljø i ditt nærområde, eller et sted du vil reise. Du finner både kulturminner registrert av forvaltningen og av andre brukere – altså frivillige privatpersoner som registrerer  og publiserer bilder og tekster om sine kulturminner. Du kan også søke etter kulturminner i søkefeltet. Vil du være med og registrere kulturminner? Da lager du deg en profil under «Opprett bruker» i menyen, finner kulturminner, skriver tekster, fotograferer og begynner å registrere! Dine kulturminner går rett til publisering. Trenger du hjelp kan du kontakte oss på kulturminnesok@ra.no

Ta bilder!

Tar du bilder og ønsker å bidra til Kulturminnesøk? Med innlogging kan du legge inn dine bilder i Kulturminnesøk, på egne, andres og forvaltningens kulturminner. Mange av kulturminnene som allerede er registrert, trenger gode bilder!

Veier og veifar i Kulturminnesøk

I Kulturminnesøk kan du liste ut veier og veifar ved å gå til «Utforsk kart», «Fra forvaltningen» og filtrere på «Bebyggelse-infrastruktur» og «Veganlegg». Du kan også filtrere på fylke, kommune og årstall. Ikke alle gamle veier og veifar er registrert. Kanskje blir det du som registrerer de? God tur!

Se opptak av Riksantikvartimen om «Gamle veger og vegfar» – under:

Husk å ferdes med varsomhet i naturen. Undersøk på forhånd hva som er tillat der du tenker å ferdes, for eksempel om det er lov å sykle eller tenne bål.

Håndbok om gamle veger og vegfarGamle veger og vegfar - en håndbok i vern og tilrettelegging, kan leses som Ebok eller kjøpes hos Vegmuseet.
Fra Aurlandsdalen en av de 14 historiske vandrerutene Foto: Hege Edvardsen

DNTs kartsider ut.no kan du sette på filteret «Turmål og steder» og finne en del kulturminner. Flere kulturminner vil komme inn på ut.no etter hvert.

Kilder: www.riksantikvaren.no, https://postvei.no/, «Gamle veger og vegfar» – Jan Adriansen, www.kulturminnesok.no