Forbedret kartvisning av kulturminner

Kulturminnesøk er nå oppdatert med bedre kart og funksjoner som gjør det lettere å finne informasjon om kulturminner.

Det er blitt enklere å utforske områder i kartet, og alle kart viser nå kulturminner med omfang og sikringssoner. I tillegg er en del mindre forbedringer også kommet på plass.

Se kulturminnenes omfang

Alle kart i Kulturminnesøk viser nå avgrensningene og eventuelle sikringssoner for kulturminnene fra Askeladden. Det betyr at du alltid ser hvor stort et gravfelt er, eller hvor stort område rundt en bygning som er vernet. Tidligere var dette kun tilgjengelig på sidene for hvert enkelt kulturminne.

Enklere å utforske i kart

Nå kan du enklere utforske områder i kartet siden kulturminner presenteres etter hvert som du beveger deg i kartet. Start utforskingen ved å enten klikke på "I nærheten"-funksjonen til venstre for søkefeltet (kikkert-siktet), eller bruk "I nærheten"-knappen inne på en kulturminneside. NB: Denne funksjonen for å utforske fritt i kartet er ikke tilgjengelig når du skriver inn søkeord og ser trefflisten i kart.

Nye kartsymboler

Vi har laget nye kartsymboler for kulturminner fra Askeladden, som viser hvilken kategori de tilhører: Arkeologiske kulturminner Arkeologiske kulturminner Bygninger og infrastruktur Bygninger og infrastruktur Kirker og kirkesteder Kirker og kirkesteder Kulturmiljøer Kulturmiljøer

Skjermdump av kart Skjermdump som viser omfang av kulturminner med sikringssoner, og kartsymbol for arkeologi (fra Vang ved Hamar).

Andre forbedringer:

  • Du kan zoome i kartet ved å skrolle med musehjul eller dra med to fingre (klikk/trykk på kartet for å aktivere funksjonen).
  • Nytt bakgrunnskart for Svalbard og Bjørnøya er på plass, basert på Open Street Map.
  • Feltet "Lagt inn av:" viser nå hvilken organisasjon som har lagt inn informasjonen i Askeladden.
  • Feltet "Formål med fredning" har nå endret navn til "Formål og begrunnelse".
  • Valget mellom å se kart eller bilder på kulturminnesidene er nå slått sammen til en knapp.
  • Du kan lenke direkte til et søketreff vist i kartet ved å legge til '&showMap' bakerst i nettadressen.

Ser du ikke forbedringene når du går inn på Kulturminnesøk? Da må du oppfriske nettsiden ved å trykke ctrl+F5, eller gjøre det som kreves på din enhet/nettleser for å laste inn siden helt på nytt.

Vi jobber med å få flere forbedringer på plass etterhvert, og gi oss gjerne tilbakemelding på hva du synes fungerer bra og hva som kan forbedres. Send oss spørsmål eller innspill på epost til kulturminnesok@ra.no

Publisert 18. mai 2017