Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Vestnorsk fjordlandskap

Noreg har 8 stader UNESCO si verdsarvlista. Stadene som er innskriven på denne lista har universell tyding.

Her kan du utforske verdsarven i Kulturminnesøk.

Månedens kulturminne i september

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i september, er Frostating, et utvalgt kulturminne som er koblet til demokratiets historiske røtter i Norge.

Månedens kulturminne i august

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i august, er Malmveien på Røros. 

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Dyregrav

Dyregrav

Dyregrav som har fanga dyr på trekk rundt Storhøhalsen.

Innlandet, Lesja

Dyregrav

Dyregrav

EI dyregrav som har fanga dyr på trekk rundt Storhøhalsen.

Innlandet, Lesja

To liggeplasser på berghyller

To liggeplasser på berghyller

På to små hyller (ca 1x0,6 m) i berget er det oppmura ein kant i framkant. Berre ei eller to høgder med relativt små stein. H...

Innlandet, Lesja

Dyregrav

Dyregrav

Ei dyregrav som ligg åleine. Har fange dyr i øst-vest trekk. Grov ur og berg på nordsida, grov ur på sørsida.

Innlandet, Lesja

Lillesand-Flaksvandbanen

Lillesand-Flaksvandbanen

Togbane i drift i årene 1896 til 1953. Lillesand-Flaksvandbanen var en tertiær jernbane, kalt "Tertitten". http://www.lfbanen.n...

Agder, Lillesand