Kulturminnesøk

Utforsk kulturmiljø, kulturminner og landskap

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her finner du alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Dra på kulturminnejakt i hele Norge, og utforsk kulturminnene rundt hjemstedet ditt. Kulturminnesøk driftes av Riksantikvaren og baserer seg på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, samt bidrag fra brukere over hele landet.

AKTUELT

Vestnorsk fjordlandskap

Noreg har 8 stader UNESCO si verdsarvlista. Stadene som er innskriven på denne lista har universell tyding.

Her kan du utforske verdsarven i Kulturminnesøk.

Månedens kulturminne i oktober

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i oktober, er Breie gård i Fjellsbygda, i Etnedal kommune, Innlandet. 

Månedens kulturminne i september

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i september, er Frostating, et utvalgt kulturminne som er koblet til demokratiets historiske røtter i Norge.

Månedens kulturminne i august

I Norge har vi flere spennende kulturmiljø, kulturminner og landskap. Hver måned velger vi ut et kulturmiljø eller kulturminne som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Månedens kulturminne i august, er Malmveien på Røros. 

SISTE KULTURMINNER FRA PUBLIKUM

Komando Bunker 1940 - 1945

Komando Bunker 1940 - 1945

Kommando bunker fra 1940 - 1945 . Ble også brukt av kystartilleriet opp til 1970

Vestfold og Telemark, Færder

Beint sin heller

Beint sin heller

Beint sin heller. Kampestein med oppmurt inngangsparti. Jordlagt berg i oppholdsrom. Beint har nok hatt mose eller noe for stoppe underkjøl. Li...

Agder, Lyngdal

Steinsirkel

Steinsirkel

Sirkel av stein i ulik størrelse på høydedrag med liten varde oppå. Utrast varde (?) ved siden av. På høydedrag...

Agder, Lyngdal

Kjeddingslåta

Kjeddingslåta

Kjeddingslåta. Her sa de gamle på gården at det bodde ei gammel dame for flere hundre år siden. Det sees flere "rom"...

Agder, Lyngdal

Badstuhåla

Badstuhåla

Gamle gårdsveien gikk her. Nedenfor skimtes den nyere veien fra Tjersland til Kjeddan (Kjelland).

Agder, Lyngdal

Sverrestigen i Rastalii

Sverrestigen i Rastalii

I et vegabotsbrev fra 1343 nevnes Raundals klæif (Raundalskleiven) som en gammel ferdselsvei fra gården Kløve oppover i Rastalii og...

Vestland, Voss